Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Phang máy bay chubby hàng to